Nasza oferta

Zakres wykonywanych usług projektowych:

 • projekty w branży architektonicznej:  koncepcje architektoniczne,
  projekty wnętrz
 • analizy możliwości zabudowy działki budowlanej ( chłonność działki )
 • projekty pełnobranżowe: budowlane, wykonawcze
 • nadzór autorski w takcie realizacji projektu

Projektujemy ( bazując na Dużym doświadczeniu):

 • budynki mieszkalne wielorodzinne
 • budynki mieszkalne jednorodzinne
 • obiekty usług komercyjnych
 • parki rozrywki i inne obiekty o funkcji rozrywkowej
 • obiekty przemysłowe
 • wnętrza komercyjne i mieszkalne

Prowadzimy w imieniu Inwestora postĘpowania administracyjne:

 • o uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy lub Ustalenia Lokalizacji
  Inwestycji Celu Publicznego
 • o uzyskanie pozwolenia na budowę
 • zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

Współpracujemy z projektantami branż:

 • konstrukcyjnej
 • instalacji kanalizacji sanitarnej i opadowej
 • instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania
 • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej
 • geologii i hydrogeologii
 • geodezji