Zator - PARK ROZRYWKI

  • POWIERZCHNIA DZIAŁKI:25 ha
  • ILOŚĆ BUDYNKÓW: 20
  • POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW: 5868,30m2
  • POWIERZCHNIA DRÓG, CHODNIKÓW : 15 452, 52 m2
  • ILOŚĆ URZĄDZEŃ DO ROZRYWKI : 23
  • ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH: 1500 MP
Zator - PARK ROZRYWKI